Ou te nan yon ti Job Bayakou byen pwòp pou Djòl Gou yo revokew
Myrline Gilles liked Sandia civil's photo
Mar 29
Depi gason nan zin fanm li pa fouti pa gen ou Ti koko amba Ti zz li ,Facebook sa fè mem gason nan zin fanm épave
Rara lakay and Myrline Gilles are now friends
Feb 17
Beads Implanted and Myrline Gilles are now friends
Nov 5, 2018
Myrline Gilles is now friends with Jude Yomele, Zoe Pound, Lamar Steevens and 1 more
Nov 5, 2018
Lèmwen wè on sèl nan nou mwen pa kontan se tout staf la poum ta wè