Myrline Gilles commented on Sandia civil's photo
"i dont know i like this pic"
May 10
Myrline Gilles liked Sandia civil's photo
May 10
Ou te nan yon ti Job Bayakou byen pwòp pou Djòl Gou yo revokew
Lèmwen wè on sèl nan nou mwen pa kontan se tout staf la poum ta wè
Yves Moto and Myrline Gilles are now friends
Apr 29
Rara lakay and Myrline Gilles are now friends
Feb 17
Beads Implanted and Myrline Gilles are now friends
Nov 5, 2018
Myrline Gilles is now friends with Jude Yomele, Zoe Pound, Lamar Steevens and 1 more
Nov 5, 2018